joomla

Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuți

Arrow up
Arrow down
Menu

REAL TV online

Despre noi

     Centrul Bucovinean de  Artă pentru  Conservarea  şi  Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti Cernăuţi (în  continuare „Centrul” ) a fost înfiinţat  la 10 noiembrie 2004 şi înregistrat oficial cu statut juridic la 10 octombrie 2006. Centrul - este organizaţie naţional-culturală publică, umanitar – caritativă, nu este  şi nu  va fi afiliată nici unui partid politic  şi care reuneşte membrii pe principii benevole, de egalitate, autoconducere, legalitate şi transparenţă. “Centrul” îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Ucrainei, Legea Ucrainei privind organizaţiile publice, alte acte normative în vigoare. Organizaţia îşi propune: să apere drepturile legitime ale etnicilor români din Nordul Bucovinei  de  aşi păstra, dezvolta şi exprima identitatea lor etnică, culturală; să organizeze programe pentru conservarea, promovarea  şi  valorificarea  culturii  tradiţionale  româneşti; să colaboreze cu organizaţii pentru cultură, folclor, artă  populară аle etnicilor români de pretutindeni; să contribuie la valorificarea trecutului istoric, literar şi cultural, să contribuie la păstrarea tradiţiilor strămoşeşti şi, nu în  ultimul  rând,  îşi  propune  educarea tinerei generaţii prin intermediul programelor artistice şi diferitor, altor activităţi .

   Centrul desfăşoară un susţinut program de valorificare a moştenirii culturale, de stimulare a creativităţii contemporane, prin activităţi specifice, gândite într-o concepţie integratoare, pluridisciplinară. Având ca obiectiv principal provocarea şi întreţinerea unui permanent şi viu dialog între cele mai diverse genuri ale creaţiei, realizările Centrului au dovedit până astăzi, implicarea acestuia în efortul general de integrare în dimensiunea europeană a culturii, păstrând identitatea națională  și cultura autentică. Centrul reuneşte în jurul său personalităţi marcante, atât din ţară cât şi din străinătate, cercetători în domeniile artei şi creaţiei populare, formații folclorice.

   Prin Regulamentul de organizare si functionare a Centrului  s-au stabilit in mod concret scopul si obiectul de activitate ale acestei asociații. Astfel, Centrul  initiaza si desfasoara proiecte si programe culturale in domeniul educatiei permanente si a culturii traditionale urmărind urmatoarele aspecte:

• elaborarea unor proiecte atractive si utile de educatie permanenta

• conservarea si transmiterea valorilor morale, culturale,  artistice si tehnice ale comunității românești din Nordul Bucovinei, precum si ale patrimoniului cultural național si universal, păstrarea si cultivarea specificului zonal sau local si diversificarea serviciilor culturale oferite,  prin armonizarea acestora cu nevoile comunității, strategiile culturale ale ținutului .

• stimularea creativității si talentului a membrilor săi prin organizarea de sesiuni stiintifice, dezbateri,  concursuri interpretative, expozitii de arta plastica si foto-documentare, spectacole de  muzica si poezie, stagiuni de concerte, cenacluri etc.

• cultivarea valorilor si autenticității creației populare contemporane si artei

interpretative neprofesioniste in toate genurile: muzica, coregrafie, literatura, arte

plastice, teatru.

• dezvoltarea schimburilor culturale pe plan regional, national si international.

   În ultimii ani, Centrul şi-a consolidat şi diversificat principalele  direcţii ale activităţilor proprii, punând accent pe calitatea actului cultural.

   Prin activitatea membrilor săi, organizaţia contribuie la opera de renaştere naţională a românilor din Nordul Bucovinei  prin:

-  stimularea şi menţinerea  solidarităţii românilor, pe baza culturii  naţionale;

-  stimularea şi popularizarea cercetărilor în domeniile istoriei culturii, a civilizaţiei şi a religiei, a etnologiei  şi folclorului;

- sprijinirea filialelor și formaţiilor folclorice – membre ale Centrului si crearea de noi formații artistice.

   În cadrul Centrului, în calitate de membri activează: 8 filiale ( fără statut juridic), 14 formaţii folclorice de amatori, Asociaţia meşterilor populari,  Studioul de artă plastică, Clubul Media „Meridian”, Organizaţia obştească pentru protecţia mediului  „Origini verzi”,  Orchestra de muzică populară „Trandafir Bucovinean” si  departamente care activează in  alte  domenii ale vieții sociale.

   Numeroşi specialişti în domeniul artei, culturii, ştiinţei şi învăţământului din instituţii de profil mai ales din România, organizaţii şi asociaţii nonguvernamentale colaborează la reuşita şi diseminarea programelor Centrului în vederea accentuării laturii educative a tineretului şi lărgirii orizontului cultural.

    Centrul are semnate acorduri de colaborare şi parteneriate cu:

   Centrul Cultural Bucovina, Suceava; Asociația Culturală ”Pro Basarabia și Bucovina”, București; TVR  Iaşi;  Asociaţia „Dacia”, Transcarpatia; Palatul copiilor din  Iaşi, Cluburile copiilor  din  Suceava, Fălticeni;  Centrul Cultural Bucecea, jud. Botoşani;  Şcolile populare de arte şi meserii:  Suceava, Târgu Mureş, Alba Iulia, Cluj;  Grupul Ecologic de colaborare ”GEC-Bucovina”, Suceava;  din Republica  Moldova:  Federaţia asociaţiilor şi cluburilor UNESCO din Republica Moldova,Asociaţia “Două inimi gemene”, Asociaţia „OWH”,  Asociaţia „Mereu  alături”, Asociaţia „Pasarea  Pfenix”, Uniunea muzicienilor din Republica Moldova,   şi multe alte ONG-uri din ţară şi de peste hotare.

   Din anul 2009  Centrul a devenit membru asociat al Asociaţiunii Transilvane pentru literatura şi culltura poporului român “ASTRA”, Despărţământul “M. Kogălniceanu”, Iași, iar din 2010  Сentrul a aderat în calitate de membru-partener la Federaţia Asociaţiilor şi Cluburilor pentru UNESCO dinRomânia.

   În parteneriat cu ONG-uri din România, Centrul a implementat sau a contribuit la implementarea a următoarele proiecte cu caracter transfrontalier:

-  „Caravana ecologistă „Săptămâna verde”, GEC Bucovina, Suceava, 2008

-  „Ape curate”,   GEC Bucovina, Suceava,  2009

-  „Olimpiada UNESCO”,   CENRES Suceava; 2008

-  „Olimpiada UNESCO  - II”,   CENRES Suceava, 2009

-  „Unind tinerii din  Suceava şi Cernăuţi prin arta filmului”, Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Suceava (AREAS), 2008

-  „Patrimoniul cultural comun”,  Primăria Cernăuţi, 2010

-  „Arta tradiţională din Bucovina – vector de dezvoltare în turismul contemporan”, Centrul Cultural Bucovina, Suceava,  proiect cofinanţat de AFCN, 2010

-  „Explorarea meşteşugului bucovinean”, Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Suceava (AREAS), proiect  cofinanţat de AFCN, 2011

-  „Dezvoltarea unei rețele  de turism de eveniment în Bucovina”,  implementat de  Consiliul orăşenesc Cernăuţi  în parteneriat cu Centrul Cultural Bucovina, Suceava  şi Primăria Câmpulung Moldovenesc

-  START- Sprijinirea Tinerilor pentru Acţiuni Responsabile în Ţările partenere”, 2012 Proiectul a fost implementat de Asociaţia B-Right Media (Botoşani – România), în parteneriat cu Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti (Cernăuţi – Ucraina) şi cu Asociaţia Obştească Ateneu (Edineţ - Republica Moldova), în cadrul Programului Tineret în Acţiune, Acţiunea 3.1.a- Cooperare cu ţările partenere – Schimburi de tineri.

 

Acţiunile desfăşurate efectiv de către Centru în ultimii trei ani:

- Festivalul Internaţional de folclor  românesc „În grădina cu flori multe” (VIII ediții),

- Festivalul muzical  „Alese perle pentru mama” (V ediții) 

- Zilele culturii tradiționale românești  la Cernăuți ( III ediții)    

- Festivalul  Internaţional de muzică autentică  „Să-mi cânţi,  cobzar...”  (VI ediții)

- Concursul de artă plastică și fotografie  (cu caracter ecologist)  ”În mediu curat – cu suflet curat” (II ediții)

- Concursul de eseuri și artă plastică „ Mândră  floare – dulce  Bucovină” (IV ediții)

- Târgul  meşterilor  populari   (VI ediții)

- Festivalul de muzică religioasă ”Cu gând curat”

- Festivalul  de film scurt metraj „Meridiane” (IV ediții)

- Concursul de frumusete si intelectualitate „Miss Bucovina” (preselectie pentru Miss Diaspora, Romania)

- Concursul de colinde ”Spre poarta raiului” (II ediții)

- Ziua Europei (III ediții)

Acțiunile desfăşurate de către Centru în calitate  de partener ultimii trei ani:

                   Festival Internaţional de folclor „Crenguță de fag”, Cernăuţi

                   Festival Internaţional de folclor „Insula celor 7 culturi”, Kameneţ Podolsk

                   Festival Internaţional de Muzică Folk și Poezie  ”Folkever”, Siret

    Pe baza Clubului Media ”Meridian” din cadrul Centrului, a fost creată  Redacţia emisiuni TV în limba română, care activează  în cadrul  Companiei orăşeneşti de Radio şi TV Cernăuți (aria  de emitere regiunea Cernăuți, Ivano-Frankivsk, Ternopil).

   În anul 2011 Centrul în urma licitatiei desfășurate de Primăria Cernăuți, a reușit să închirieze o încăpere cu o suprafață de aproape 94 m2, unde în urma reparației efectuate cu propriile surse, a fost inaugurată  biblioteca de carte românească (donații din partea Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba , a mai multor  filiale  din cadrul Asociației ”Pro Basarabia și Bucovina”, TVR Iași, Primăriei Dumbrăveni, județul Suceava) , o Sală (studiou) în stil rustic tradițional (unde se desfășoară repetițiile formațiilor artistice ale Centrului), o cameră – muzeu de etnografie și cultură românească și atelierul  Clubului Media ”Meridian” cu Redacția emisiuni TV în limba română.

   Promovarea idealurilor  cultural -  naționale,  prin acţiuni specifice în sferele educaţiei, ştiinţei şi culturii,  precum şi atragerea opiniei publice  în cunoaşterea şi realizarea lor, constituie obiectivele  generale ale Centrului , urmărite în toate activităţile sale.  O preocupare a Centrului  este realizarea unei oferte culturale durabile, în contextul cererii existente şi a celei latente.

PARTENERI: